Geslaagde breicampagne

Om de aandacht te vragen en geld in te zamelen voor eenzame ouderen in Nederland deden wij mee aan de Goedgemutse Breicampgane. Breiers hebben op initiatief van PostaanZee samen 575 wollen mutsjes gebreid en het zijn stuk voor stuk kleine kunststukjes. Vandaag gaan ze in een grote doos naar innocent drinks. Daar breien ze samen met het Nationaal Ouderenfonds en honderden breiers in Nederland iedere winter kleine wollen mutsjes voor op de smoothies. Het bedrijf geeft per mutsje een bijdrage aan het Ouderenfonds die er goede dingen mee doen. Zoals kerstdiners en gezellige uitjes.

Commentaar schrijven

Commentaren: 0